Duurzame verwarming en koeling voor Waddinxveen

Op deze website vindt u informatie over het duurzame energiesysteem dat de woningen
en winkels van Nieuw Centrum Waddinxveen verwarmt en koelt.

Bij de bouw van Nieuw Centrum Waddinxveen is gekozen voor een collectief duurzaam
energiesysteem. Dit systeem is niet alleen goed voor onze aarde, maar zorgt er ook voor
dat u comfortabel kunt wonen en werken.

Uw warmte- en koudeleverancier
Unica Financial Services B.V. levert de warmte en koude voor uw woning of winkel vanuit
een centrale WKO-installatie. WKO staat voor warmte-koudeopslag. Unica beheert deze
installatie, zorgt voor het technisch onderhoud en verhelpt eventuele storingen.
Betrouwbare levering van warmte en koude voor u als gebruiker staat bij ons centraal. De
firma VWV zorgt voor het meten van het energieverbruik en de facturatie.