Veel gestelde vragen

Betalingen

Huurders kunnen de machtiging die ze ontvangen, invullen en terugsturen. Dan wordt het voorschotbedrag automatisch geïncasseerd.

Als u niet kiest voor automatische incasso zal een factuur worden verstuurd. Hiervoor worden extra kosten in rekening gebracht.

Voor vragen over betalingen kunt u contact opnemen via telefoonnummer (038) 456 0 425, kies optie 2.

U kunt zelf de status van de eigen betalingen inzien via de bewonersportal.

Aan de hand van uw eindafrekening en uw betaalde maandvoorschotten berekenen wij het bedrag dat u terugkrijgt of moet bijbetalen. Verrekening van deze bedragen gebeurt eveneens door ista. Dit betekent dat u van ons een bedrag terug krijgt of aan ons een bedrag moet betalen

Ja, u kunt uw voorschotbedrag aanpassen.

Het voorschotbedrag mag met maximaal 10% aangepast worden. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar debicasso-administratie@istanederland.nl met het door u gewenste voorschotbedrag. U ontvangt hiervan een bevestiging.

U kunt uw voorschotbedrag ook eenvoudig zelf aanpassen via de bewonersportal.

Uw voorschotbedrag wordt, via automatische incasso, omstreeks de eerste van de maand afgeschreven. Wanneer u geen machtiging heeft afgegeven wordt er een voorschotnota verzonden.

Als u denkt dat u ten onrechte een aanmaning van ons heeft ontvangen omdat u al betaald heeft, neemt u dan contact met ons op, via telefoonnummer (038) 456 0 425, optie 2. Wij zullen dan controleren of de betaling en de aanmaning elkaar gekruist hebben of dat er iets anders aan de hand is. Om er zeker van te zijn dat u geen betalingen meer mist kunt u natuurlijk altijd kiezen voor automatische incasso.

Indien u uw bankrekeningnummer wilt wijzigen, stuurt u ons dan een e-mail met de gewijzigde gegevens naar debicasso-administratie@istanederland.nl. U ontvangt hiervan een bevestiging.

U kunt uw bankrekeningnummer ook eenvoudig zelf wijzigen via de bewonersportal.

Huurders ontvangen aan het einde van elk afrekenjaar binnen 3 maanden een jaarafrekening. Het afrekenjaar kan per complex/adres verschillen, soms is dat 31 december, soms ook 31 juli. Dan worden de meterstanden automatisch en op afstand uitgelezen, er komt dus geen meteropnemer meer langs. Op basis van het dan geregistreerde verbruik wordt de jaarafrekening opgemaakt.

Aan de hand van uw eindafrekening en uw betaalde maandvoorschotten berekenen wij het bedrag dat u terugkrijgt of moet bijbetalen. Verrekening van deze bedragen gebeurt eveneens door ista. Dit betekent dat u van ons een bedrag terug krijgt of aan ons een bedrag moet betalen.

Nadat u bent verhuisd, ontvangt u van ista Nederland een afrekening. Deze stellen wij op aan de hand van uw tussentijds geregistreerde verbruik.

Indien uw rekeningnummer bekend is bij ista Nederland zal de betaling binnen 2 weken naar uw rekeningnummer worden overgemaakt. Indien het rekeningnummer niet bekend is bij ons of u wilt het wijzigen, dan kunt een e-mail sturen aan debicasso-administratie@istanederland.nl

Ja, het is mogelijk om een betalingsregeling met ons af te spreken. Om tot een juiste afspraak te komen kunt u het beste contact met ons opnemen via telefoonnummer (038) 456 0 425, kies optie 2.

Ja, dit kan via de bewonersportal van ista.

Om u aan te melden kunt u een e-mail sturen naar debicasso-administratie@istanederland.nl, met uw adresgegevens, waarin u ons verzoekt om toegang tot de bewonersportal. Dan sturen wij u de inloggegevens waarmee u toegang verkrijgt tot de bewonersportal.

Storingen en reparaties

Krijgt u geen warmte geleverd of zijn er problemen met uw radiatoren dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer (038) 456 0 425, kies optie 1.

Op elke radiator zit een radiatorknop. Met deze radiatorknoppen regelt u de temperatuur zoals u wilt.

Meten en afrekenen

Op iedere radiator is een meter geïnstalleerd. Deze meters houden bij hoeveel warmte u verbruikt. Via de meters kunt u aflezen wat uw verbruik is geweest.

U hoeft geen meterstanden door te geven. De radiografisch uitleesbare radiatormeters worden door ista uitgelezen en gebruikt om de afrekening op te maken.

Alle meters zenden eenmaal per dag hun meetgegevens naar de centrale dataverzamelaar. Van elke meter is dus een dagstand opgeslagen. De dataverzamelaar wordt wekelijks uitgelezen.

Door de beschikking over dagstanden kunnen wij bij verhuizing altijd de juiste meterstand, dus van de exacte verhuisdatum, verwerken.

De elektronische radiatormeter is een tweepuntsmeter. Dit houdt in dat hij zowel de temperatuur van de radiator als van uw woonruimte meet. De meter telt alleen als de radiator warmte afgeeft. Doordat de elektronische meter zeer nauwkeurig is, telt hij ook bij zeer geringe warmteafgifte.

De meter begint te tellen als de temperatuur van de radiator minimaal 23° C bedraagt en de temperatuur van uw woonruimte minstens 4° C lager is. Aan het einde van de afrekenperiode slaat de meter de eindstand automatisch op. Afhankelijk van het type telt de meter daarna verder of springt op nul en begint opnieuw te tellen.

Het is mogelijk dat u constateert dat de elektronische warmtemeter (op de radiator) geteld heeft, terwijl u de radiator niet aan heeft gehad. Dit kan de volgende oorzaken hebben.

Uw radiator kan defect zijn. Het is mogelijk dat de radiatorknop niet goed afsluit of dat de thermostaatkraan niet goed functioneert. Neem in dat geval contact op met onze technische dienst via telefoonnummer (038) 456 0 425, kies optie 1.

Ook is het mogelijk dat, na het dichtdraaien van de radiatorknop, het warme water in de cv-leiding via de retourleiding terugloopt in de radiator. De radiator kan hierdoor weer een beetje warm worden. Omdat de elektronische radiatormeter een zeer nauwkeurige meter is, kan deze hierdoor gaan tellen. Dit zal vooral het geval zijn bij kleine radiatoren (badkamer, slaapkamer).Doordat deze situatie zich in het gehele gebouw voordoet, heeft dit nauwelijks invloed op de uiteindelijke hoogte van uw verwarmingsafrekening.

In de Warmtewet zijn de kosten voor warmte vastgelegd. Deze kosten zijn gebaseerd op de prijs van gas. Dat betekent dat u als afnemer niet meer betaalt dan een woning met een gasaansluiting, ook wel het Niet-Meer-Dan-Anders (NMDA) principe genoemd. Meer informatie over de Warmtewet en de tarieven vindt u op www.consuwijzer.nl.

Jaarlijks stelt de Autoriteit Consument en Markt, een onafhankelijke toezichthouder die zich sterk maakt voor consumenten, de maximale tarieven uit de Warmtewet vast: leveringsprijs warmte, vastrecht warmte en meetkosten. De tarieven van deltaWonen vallen ruim onder het maximaal toegestane tarief van de Warmtewet.

Aan het eind van elk kalenderjaar worden de Warmtewet tarieven bepaald door de Autoriteit Consument en Markt. Op basis hiervan worden de jaarlijkse warmtetarieven voor uw complex bepaald en op deze website gepubliceerd.

Ik heb een klacht, waar kan ik terecht?
U kunt een klacht indienen bij Unica via contact. Als u het niet eens bent met de beslissing die wij hebben genomen dan kunt u naar de Geschillencommissie Energie gaan om bezwaar te maken. Hiervoor gebruikt u als kenmerk Unica Groep B.V.

Op de website van Milieucentraal zijn tips te vinden om te besparen op verwarming. De volgende zijn voor u van toepassing.

1.       Sluit tussendeuren en verwarm alleen de ruimte waar u bent. Met een deurdranger gaan deuren automatisch dicht.
2.       Zet de verwarming ’s nachts lager
3.       Zet de verwarming lager als u overdag weggaat.
4.       Verwarm uw slaapkamer niet.
5.       Zet de verwarming lager een uur voor het slapen gaan.

Verhuizen

Als u gaat verhuizen moet u dat melden bij deltaWonen. Met een beëindiging van het huurcontract wordt automatisch ook het warmtecontract beëindigd.

Nadat u bent verhuisd, ontvangt u van ista Nederland een afrekening. Deze stellen wij op aan de hand van uw tussentijds geregistreerde verbruik. U hoeft hiervoor geen meterstanden door te geven. De radiografisch uitleesbare radiatormeters worden door ista uitgelezen en gebruikt om de afrekening op te maken.