Nieuws

Ik heb een laag inkomen. Kan ik energietoeslag aanvragen?

Dat kunnen wij u helaas niet vertellen. Dit wordt door de gemeente geregeld.

  • Krijgt u bijstand? Dan weet uw gemeente dat u recht hebt op de energietoeslag. U ontvangt het bedrag automatisch van uw gemeente. Dit is ongeveer € 800,-.
  • Heeft u nog niets ontvangen, vraag dan bij uw gemeente na wanneer u dit bedrag op uw rekening krijgt.
  • Krijgt u geen bijstand, maar heeft u wel een laag inkomen? Vraag dan na bij uw gemeente of u in aanmerking komt voor de energietoeslag.

Meer informatie leest u op de website van de Rijksoverheid.

Tarieven  2022

Geachte bewoner,

De energieprijzen zijn flink gestegen. In de media is hierover al veel gezegd en geschreven. Ook wij hebben hier helaas mee te maken. In deze brief leggen wij uit wat dit voor u betekent.

Tarieven 2022 vindt u op de website van Unica

Het tarief voor warmte is wettelijk gekoppeld aan de gasprijs. Voor 2022 is de stijging van de tarieven groot. Helaas kunnen wij u geen beter bericht geven. U vindt de nieuwe tarieven per 1 januari 2022 op de website: www.unicalevertenergie.nl.

De jaarafrekening van Ista

U krijgt op de kortst mogelijke termijn uw jaarafrekening over het jaar 2021. Ista berekent dan meteen uw nieuwe voorschot en houdt daarbij rekening met uw verbruik in 2021 en de nieuwe tarieven. Door de kostenstijging is uw voorschot in 2022 zeer waarschijnlijk hoger dan vorig jaar.

Aan het eind van het jaar kijken we of de kosten zijn mee- of tegengevallen

We gebruiken normaal gesproken alleen de tarieven die per 1 januari van het lopende jaar worden vastgesteld. Daarna verandert er niks meer. Dit jaar hebben deltaWonen en Unica besloten om aan het eind te kijken of de kosten mee zijn gevallen. Als het meevalt, dan nemen wij dat mee in de afrekening over 2022. Als het tegen­valt, dan wordt er afgerekend met de tarieven die nu vastgesteld zijn.

Overheid geeft alle huishoudens een eenmalige vergoeding voor de stijgende energiekosten

De overheid heeft besloten om alle Nederlandse huishoudens een eenmalige vergoeding te geven. Voor meer informatie: www.rijksoverheid.nl. Dit gebeurt door een lagere energiebelasting (hangt af van uw elektra­verbruik) en een eenmalige extra belastingvermindering van € 265,-. Deze vergoeding krijgt u via uw leverancier van elektriciteit en ziet u dus niet terug op de afrekening van Ista. Als u hierover vragen heeft, neem dan contact op met uw elektriciteitsleverancier.

Laag inkomen? Misschien krijgt u energietoeslag via uw gemeente

Deze toeslag is speciaal voor huishoudens met een laag inkomen (op of net boven het sociaal minimum). Deze huishoudens krijgen dit jaar naast de eenmalige vergoeding een bijdrage van ongeveer € 200,- voor de stijgende energiekosten.

Heeft u een bijstandsuitkering? Dan krijgt u de bijdrage automatisch op uw rekening gestort. De precieze datum is niet bekend. De overheid probeert het geld uiterlijk 31 maart 2022 over te maken naar de gemeenten. De gemeenten hebben dan ook de tijd nodig om het naar uw rekening over te maken.

Heeft u geen bijstandsuitkering, maar wel een laag inkomen? Vraag dan bij uw gemeente na of u voor energie­toeslag in aanmerking komt. De gemeenten zijn nog druk bezig met het uitzoeken wat de voorwaarden zijn. Daardoor kan de gemeente misschien nu nog niet al uw vragen meteen beantwoorden.

Als u nog vragen heeft

Wij begrijpen dat u veel informatie krijgt in deze brief. Wij kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft.

U kunt dan contact opnemen met Unica Energy Solutions via telefoonnummer 038 456 04 25.

Met vriendelijke groet namens deltaWonen en Un

Beste bewoner,

Wij krijgen op dit moment veel klachten/vragen binnen over de verwarming. Deze hebben te maken met de verandering van het weer. Maar ook met de instellingen van de installatie. Graag willen wij u in deze brief uitleggen hoe de verwarming in uw woning werkt.

 Hoe werkt de verwarming in uw woning

Uw woning wordt verwarmd vanuit een centraal ketelhuis. Dit ketelhuis bepaalt op basis van de weersverwachting hoe warm het water van de verwarming moet zijn.

 Wat gebeurt er bij hoge(re) buitentemperaturen

Dan wordt de temperatuur van het water in de verwarming automatisch lager. Dit zorgt ervoor dat er minder gas wordt verbruikt en uw energieverbruik zo laag mogelijk wordt gehouden. U ervaart minder stralingswarmte vanaf de radiatoren. Deze voelen niet meer ‘heet’, maar ‘lauw’ aan.

 Wat gebeurt er als het buiten kouder wordt

Dan wordt het water in uw verwarming automatisch warmer. Op dat moment ervaart u meer stralings­warmte en voelen radiatoren ‘heet’ aan. Er wordt ook meer gas verbruikt. Dit betekent dat uw energieverbruik bij lagere buitentemperaturen stijgt.

 Met de instellingen van de installatie proberen we energieverbruik zo laag mogelijk te houden

Ons doel is om de installatie zo in te stellen, dat u een prettige binnentemperatuur heeft tegen zo laag mogelijke kosten. Hierdoor kan het voorkomen dat het langer duurt voordat de hele woning op temperatuur is. Dit komt door de combinatie van afkoeling van de woning en een lagere ingestelde temperatuur van het water van de verwarming.

 Wij vragen uw geduld bij het verwarmen van uw woning

Want als we de instellingen veranderen, dan heeft dat negatieve invloed op het energieverbruik.

 Verbrand uw handen niet!

Test de temperatuur van een radiator in uw woning nooit door deze direct aan te raken! Voel eerst op enige afstand of er sprake is van veel warmtestraling.

 Nog vragen en/of klachten

Natuurlijk kunt u contact opnemen als uw woning niet warm wordt. Ook als u vragen heeft over deze uitleg. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 038 456 04 25.

 Met vriendelijke groet,

Unica

 

Registratie storingen

DeltawonenAantal meldingenAantal leveringsonderbrekingen totaalGem. aantal getroffen aansluitingen Gem. uitvalduur Aantal leveringsonderbrekingen > 8 uur
2018114741              5,40
201978235              5,50
2020241965              5,4

0

 

Niet geplande leveringsonderbrekingen langer dan 8 uur

Datum

Tijd

Duur

Oorzaak

Handeling

Netdeel

Aantal getroffen verbruikers

 

 

 

 

 

 

 

Geen ongeplande onderbrekingen langer dan 8 uur in 2018

Geen ongeplande onderbrekingen langer dan 8 uur in 2019

Geen ongeplande onderbrekingen langer dan 8 uur in 2020